top of page

Si Palag na Para Hornal Asin si Tony BennettAn sarong tawo na mahilig sa musika, igua nin espesyal na rason kun papa’no niya nabisto an sarong parakanta. Naturalmente, an boses asin pangaran kan mga parakanta sa kinaban inot nabibisto sa paagi nin radyo asin telebisyon. Alagad iba an sakuyang dahilan kun papa’no ko nabisto asin nagustuhan an mga musika ni Tony Bennett. Si Tony Bennett namundag sa New York City sa pangaran na Anthony Dominick Benedetto kan Agosto 3, 1926, asin duman man giraray sa New York City siya nagadan sa edad na 96 kan July 21, 2023. Ako bilang Announcer asin haloy sa pagpatugtog nin mga plaka nin mga gurangan na mga parakanta may naiiba akong paghanga ki Tony Bennett ta siya solamente an parakanta na pig sasabay sabay an pag pinta ta saro siyang Artist. Mala ta si saiyang aki na lalaki na iyo an nag seserbeng Manager, iyo nag aataman kan saiyang mga kanta asin mga paintings. Sa sarong interview sinabi ni Junior Bennett na sa pag gurang ni Papa niya, mayo ining ibang asikasohon kundi an magkanta asin mag pinta ta siya bilang Manager iyo an bahala sa pag venta kan saiyang mga kanta asin paintings. Saro sa estilo ni Tony Bennett iyo na ipinta hale sa bintana kan saiyang hotel an ano man na tanawon sa lugar na saiyang gigibohan nin konsierto. Kan si Tony hinapot sa sarong intrebista kun arin an mas gusto niyang gibohon, an pag kanta o pag pintoa? An saiyang simbag iyo na, pareho. Sa kadakol na mga parakanta arog nin Matt Monro, Frank Sinatra, Andy Williams, Harry Belafonte, Steve Laurence, etc. solamente si Tony Bennett an napili na mag kanta kan sonatang The Shadow of your Smile, na iyo an theme song sa pelikula ninda Richard Burton asin Elizabeth Taylor na iguang titulong The Sandpiper. Si Tony Bennett an minsan pang inapod na The Singer of Singers ta nagugustuhan saiya an pagtatao nin buhay sa kada kansyon. Si Tony Bennett an parakantang seryoso asin bakong mahilig sa ad lib sa stage alagad siya daa an singer na tinatawan buhay an sarong kanta. Kan ako nagdadakula, an nagkakapera sa aram kong parakanta iyo si Jo Stafford ta parati kong nadadangog sa sakuyang ina an sonata kaini na No Other Love. Arog kan ibang mga teen ager kan taon 70, hinangaan kong mga parakanta sinda Victor Wood asin Eddie Peregrina. Ano an koneksyon ni Palag na sarong para hornal ki Tony Bennett. Sa inotan na parte kan dekada 70, nagtrabaho ako bilang para hornal asin para magkalot sa ikakaag na darakulang water pipe kan Nawasa. Naasign ako sa Kalye Arana asin Kalye Bagong Lipunan. An samuyang kapatas iyo si Laurente Olivera na sarong tubero. Sa aro-aldao kong pagkalot sa gilid kan tinampo, saro sa kaibahan mi iyo an maskuladong lalaki na taga Mangga Santa Cruz, siya si Alyas Palag na an hitsura hawig ki Jess Lapid. Sa pagkalot sa gilid kan tinampo, si Palag sige an kanta kan sonata na may titulong From The Candy Store On The Corner, To The Chapel On The Hill. Magayon asin malagting an boses ni Palag kaya paborito siyang tanawon kan mga kolehiala asin mga estudyante kan UNC. Kan ako maging sarong announcer kan June 21, 1981 sa DZHN na iguang istasyon sa 3rd floor kan Supermarket, duman ko nadiskubre si Tony Bennett ta iyo palan an nagkanta kan paboritong sonata ni Palag. Dai ko na aram kung yaon sain na si Palag an maskuladong lalaki na gustong arogon an estilo ni Tony Bennett.

Commentaires


bottom of page