top of page

Si Pasayan Asin An Heneral na HaponTINDERO nin puto sa Sorsogon, Heneral palan nin mga Hapones kan panahon nin giera. Sa istorya sa Calle Maduros ni Eddie Mc Port, ini an saiyang pangaran kun siya kutana naging Amerikano na an saiyang ama nagtatrabaho como tsuper nin “ Taxi” kan Alatco. Kaidto daang panahon, kan Alatco, igua nin “Taxi” na pig aarkilahan pasiring sa mga harayong lugar sa kabikolan. An saiyang ama na iguang alyas na “Pasayan” tubong Bagumbayan digdi sa Ciudad nin Naga igua nin parokyanong hapones na an biyahe pasiring sa Sorsogon ta duman nag nenegosyo nin masiram na puto an hapones. Sa halawig na panahon na pagserbe ni pasayan sa saiyang amigong hapon, naging maimbong na an saindang relasyon asin pinag kokonsiderar na si pasayan como parientes. Kan mag bungkaras na an giera mundial numero dos, naging mainit na bakbakan kan mga Amerikano kontra sa mga Japanes Imperial Army, asin mas pinag init pa an payo kan mga hapon sa pag kampi kan mga gerilya sa US Forces. An aktibong partisipasyon kan mga gerilyang Pilipino saro dahilan kaya naghaloy an mga hapon sa pakipag bakbakan sa laog kan Pilipinas ta dai ninda masakop-sakop an pilipinas ta sige an pakipag laban kan mga gerilya. Mala ta digdi sa Naga, an mga personalidad na nagpakulog payo sa mga hapon iyo sinda Juan Miranda, General Arejola, pati na si Delfin Rosales na iyo an pig pangaran sa tulay kan Panganiban. Sa kaanggotan kan mga hapon ta napeperwisyo sinda kan isog kan mga gerilya , ginibo nindang kampanya an mampugot nin payo nin mga pig sususpetsaran gerilya. Nabantog kaidto na sa likuran kan Ateneo de Naga gulping mga kalalakihan na mga bikolano an pig pugutan nin payo kabale na an mga bako man na gerilya. Sa katahawan kan giera, haros magtarago na sa kabukiran an mga kalalakihan ta natatakot na mapag initan kan mga hapon asin pugutan nin payo. Sarong aldao, an mga kalalakihan kaidto digdi sa Naga asin ibang lugar, pinag tipon kan mga soldados hapones tanganing imbestigaran kun sinda mga gerilya o bako. An siring na kampanya, naging trahedya sa mga bikolano ta kadakol na an mga ginagaradan kan mga hapon. Saro si pasayan sa nakapila na pig iimbestigaran kan mga hapon, alagad an Heneral kan mga hapon nabisto si pasayan asin tolos ining pig apod sa pangaran na “Pasayan ! “ Pig kugos siya asin pig kumusta, an gabos na kaibahan ni pasayan na nakapila anas pina libre ni General bilang pag romdom sa pagka inamigohan ninda ni Senyor Pasayan. Kaya an pagiging tsuper ni pasayan sa inaapod na taxi kan alatco, saro sa naka salbar sa saiyang buhay.

コメント


bottom of page