top of page

SINAKMAL KAN UKAY!Tigsik ko si Folomon, si Folomon

Maghapon, nagparamolmol kan saxophone

Pag-abot na kan bangging malipoton

Aw num, nagparanono’ an sipon!


Tigsik ko ining lalong kong gakod

Kulang sa himas, sobra an isog

Sa derby nagpahubod nin purok

Anit an tamburok, laslas an liog!


Tigsik ko man ining si Pocholo

Kan hinaklasan na po an payo

Wala-too an pagrapado

Napasma, santaon nag-abo-abo!


Tigsik ko po ining si May Caday

Nagtinda nin malumhok na kalamay

Rinuskay kan pasaway sa barangay

Magdamlag nagparaalimpasay!


Tigsik ko pa po si Gurang Inday

Uminusmak mismong sa barangay

Nadakop kan mga istambay

Tuminagbang sa irarom kan tulay!


Tigsik ko si Maymay Garutay

Sarong daragang bakong malinikay

Kan sinakmal kan halop na ukay

Imbis mag-agrangay, an mata puminungay!


Comentários


bottom of page