top of page

Six Feet Below the GroundTigsik ko man daw po ining pantiong

Sa luwas malinig, mapution

Makintab, magayon paghilingon

Alagad an laog, yakkk, ulodon!


Tigsik ko pa an aldaw kan Undas

Sa sementeryo grabeng palakpalak

May chibog, music, baha an arak

Nagkapuruyat an mga kalag!


Tigsik ko an ngaran na kagadanan

Kun ini saimo nang kaaldawan

Dae mo tabi ini malilikayan

Magtago ka pa sa lubot ni Nanay!


Tigsik ko po si Maya Mayaman

Pirang hectariang daga an kinamkam

Kan ini bawian na nin buhay

Dos metros man sana an lulubngan!


Tigsik ko po ining si San Pedro

Ayos an porma, barabas cerrado

Paboritong decipulo ni Cristo

Parakapot kan llave kan Paraiso!


Tigsik ko an tunay na katuninongan

Kun gusto mo ining mamatean

Inhale, exhale, luway, relax ka lang

Maghigda ka, six feet below the ground!


Comments


bottom of page