top of page

SOLTERONG BURIKATONTigsik ko an bagong taon na pig-aabangan

Sa isip asin boot iguang kahaditan

Ano an maabot na kapaladan

Sa mundo na mayong kasegurohan?


Tigsik ko an bagong taon na pighihidaw

Mga tawo nagkakasimootan

An pigpapaurog karahayan kan kagabsan!

Nungca an pansadiring kapakanan!


Tigsik ko an bagong taon na pangaturogan

ONE BIG FAMILY an bilog na kinaban

Pagkamoot sa kapwa isinasabuhay

Kaibahan an Amang Kaglalalang!


Tigsik ko an bagong taon na malipoton

Magkurumong ka pa man nin tamong

Kun mayo kang kakugos na agom 

Nungca mong mamamate tunay na imbong!


Tigsik ko pa ining bagong taon

Sunodon tabi an Sampolong Tugon

Dae pagribayan, dagdagan lang an agom

Seguradohon lang sa Original mas magayon!


Tigsik ko ining solterong burikaton

Nakalihis na lamang an bagong taon

Madali na lamang an Paghukom

Sigeng hilumlom, dae nakakaagom!


Comments


bottom of page