top of page

Super SeniorNaabot palan sa ponto nin buhay nin sarong tao na nag-eedad na an gurang maski kupos na, naguin juven pa, an matua nanguiguin nguhod, an magurang naguiguin aki, an aki nanguiguin magurang.


Palibhasa malilingawon na an kopya nawawalat maski saen, an payong nawawalat sa awto, an sugkod nawawalat sa padyak, an kuarta nahuhulog maski saen na dae aram, an salming maski yaon sa payo pighahanap-hanap, an mga barkada dae na biristo an pangaran asin lalawgon pero tatao pa man magpuli sa harong kun may naghahatod.


Dae na tataong mag-inom kun mayo na nagpapainom, dae na nadadangog an bareta ta maluya na an pagdangog maski gurano kakusog an volume kan radyo asin TV, dae na tataong magpinto kan berole, dae na tataong magzipper kan atubangan kaya kun malingaw nagtatanaw na si Pedro.


Tatao pa man magtimpla nin kape alagad nagkaka-urola an tasa kun nasasagui sa lamesa, tanda si mga pangaran kan mga amigo 50 anyos na an naka-agui alagad lingaw kan mga bagong barkada.


Kun kadto sinda nag-aangot sa mga aki ngonyan sinda na an pig-aangotan. An saindang opinion mayo nang pakinabang asin dae na pigdadangog.


An gurang kawatan na lang kan mga aki asin makuapo. An sabi kadto an gurang dapat ibarangbang pero sayang man kan pension asin sayang kan senior citizine discount.


An mahalaga palan mantang juven pa mag-aprobitsar kan liksi, maglakaw asin magdalagan kun kaya pa asin magkakan kan mga gulay asin sira bakong puro karne. An prutas napaka-importante apesar na masustansya bako pang mataba.


An pinaka-magayon na guibo kan sarong super senior iyo an mag-aling nin mga makuapo asin maglakaw-lakaw sa natad.


Ngonyan na dakul na an padyak pagmabakal sa saod o sa talipapa magpadyak na sana kun dae maglibot-libot sa hararaning barangay kan banwaan asin bisitahon an mga uma, paeskwelahan asin mga dating paboritong lugar na pinapasyaran tanganing matais an isip asin mapatarom man guiraray tanganing mahali an pagka-rilingawon asin pagka-purongoton.


Bisitahon an mga paryentes asin mga barkada sa kataraid asin iba pang lugar bilang parte kan ehersisyo.


Kun igwang mas komportableng lulunadan magbiyahe sa mas hararayong lugar tanganing makahiling pa nin magagayon na eksena.


Haling Naga pwedeng magbiyaheng pa-Ligao keda buelta o pasiring Sipocot Camarines Sur Y pabalik sa Naga.


Ngonyan magayon magpasyar sa banwaan nin Siruma, Tinambac, Bato, Del Gallego, Calabanga, Libmanan asin iba pa ibanan lang nin mas juven arog kan mga aki asin makuapo.


Ipaguiromdom lang kun haen na sinda nakaabot.


Ipabisto man guiraray sa mga dating amigos Y amigas na haloy na nindang dae nakaka-ulay.


An helang na alzhimers kan mga gurang resulta an paguiguin malilingawon na kun minsan pungot asin aburido.


Pero an mga gurang maski gurano kaabante an edad dae nalilingaw sa pamilya malingawan na lang sinda.


Ini huli ta bilang magurang sinda an ama asin ina kan mga aki, lolo asin lola kan mga makuapo asin iyo an ginikanan nin buhay kan mga bagong tubo.


Malingawan na lang an gabos dae lang an paghangos.


Iyan tanganing maglawig an buhay ngarig burogkos an pamilya asin maogma an gabos.

Comentários


bottom of page