top of page

TANGGURANGANTigsik ko an gurang na karabaw

Preskong doot an pamahawan

Pirming mabaskog, feeling still young

Naka-smile, mapula an hasang!


Tigsik ko tabi an mga gurang

 Bako man gabos an minaharang

An iba sige an baraybasay

Parong nin Vicks, Katenko, Tiger Balm!


Tigsik ko po an ibang gurang

Kun sobra na man an pakaharang

Nya, ta gusto mo nang ibarangbang

Orug na kun mayong pension bulanbulan!


Tigsik ko po an mga magurang

Kun halangkaw an pension bulanbulan

Pag-ataman pig-iiwalan kan magturugang

Kawasa dakula an pakinabang!


Tigsik ko an mga kaakian

Magurang nindo dae pagsikwal

Pirang taon kamo magurang na man

Tatamuon, mayo nang pakinabang!


Tigsik ko si Señor Is-Ma-El

Sarong tanggurangan na DOM

Huli sa init, nagtagiltil

Nagluyos, nagkuluntoy, inutil!

Comments


bottom of page