top of page

Tapik-tapik o PerakDai nanggad puedeng makapag sabi kun kiisay ki Nelson o Leni an sure ball sa Naga sa eleksyon. An pulitika mayong pinag iba sa linya nin sports na pinag aadalan an kawat o game plan. Kun an kandidato sobra an pagtubod na siya an llamado asin dai na kaipuhan mag desider sa kampanya kundi mga tapik-tapik na sana sa abaga asin pildit sa pisngi kan omboy, puwes, gana siya sa promisa alagad sogok sa balota. Mantang nagdadalagan an panahon, nag ruruluwasan an mga bagong political analysis lalo na kun an diskusyon pig gigibo sa Kantong Putikon, iguang pabor ki Leni, iguang pabor ki Nelson, igua man nagkakapera sa kantong putikon an dai pabor sa arin man sa duwa ta pareho sana man daa sinda nag yaraman sa linya nin pulitika asin dai man lang daa makaisip magpa kape asin magpa akab nin donut sa kantong putikon. Dapat isipon na marhay kan mga kandidato, na kadakol na nin botante an pig iisip iyo an sobre asin bako an karinyo, iyan an inaapod na Tapik-tapik o Perak. Dai na nanggad maaser an tapik-tapik sa Naga ta an gabos praktikal na an dalagan nin kaisipan. Kun kaidto iguang pulitiko na matibay sa tapik-tapik, kabale pa an pag kumusta sa familya, pagkarga sa omboy asin an maraot pa iyo na makiki-kakan pa sa lamesa kan pobreng pamilya , omok-omok pa si inon-on asin natong dai man lamang makaisip na magpa gogom. Ngonian na mga panahon kadakol na an nagiging wais sa pag voto, mala ta iyan an nangyayari sa kadaklan na mga banwawan sa Camarines Sur. Iguang banwaan na an laog kan sobre mina abot sa kantidad na P5,000 kun kaya iguang mga pulitiko na nagtutubod na kung gustong manggana, dapat iguang budget para sa sobre. Kun digdi sa Naga, maglakop na an kamandag kan “sobre”puwes mayo nang Esperanza ang tapik-tapik system, kun kaya dai puede sa Naga an “kuripot”, kaipuhan digdi an kandidato anggot sa kwarta, bariwas digdi-bariwas duman. An kwarta na puedeng ipa- gogom iyo an kwarta na hale sa SOP, o sa kontribusyon nin mga parasugal sa kinaban. Sa konklusyon nin diskusyon sa Kantong Putikon, nagluluwas na saro sa dapat na stratehiya kan kandidato sa Naga, iyo na hanapon an mga botante na nagpapabakal nin voto, asin idtong mapabakal naman nin voto. Maglaen nin dakulang kwarta para sa mga ini para sa inaapod na ultima-ora. Kun igua nin botante na pusog an prinsipyo sa malinig na eleksyon kaya pinapanindugan an kasabihan na “ an kwarta sa bulsa, an voto sa balota” bueno, igua man asin nagdadakul pa dara kan grabeng pagtios, an bilang kan mga tawo na an pig susunod na prinsipyo iyo an “ An kwarta sa bulsa, an voto para sa nagpagogom nin Perak”. Sa ngonian na an Kantong Putikon iguang bagong liderato sa paagi ni Presidente Edwin Lara, maisog niyang pig deklara na an Kantong Putikon magiging partner nin pag asenso kan komunidad sa malinig asin legal na sistema, kun kaya, An Kantong Putikon minasuporta sa malinig na eleksyon sa gabos na panahon.

Comments


bottom of page