TigsikTigsik ko an iba sa mga tawong osmak

An mga basura dawa saen ipigwawaltak

Nagkukuriyat mga ginamit na facemask

Kaya an corona virus, orog nagwawarak


Tigsik ko man an iba sa mga nasa medya

Magluway-luway sa pagparangala-ngala

Ta kun an mga tinatamaan minabweltada

Paano pa kun pinasiba na kamo nin bala


Tigsik ko an makaurag na agom na lalaki

Na daing data an trato sa agom na babayi

Dai pigpapahalagahan, mga serbisyo kaini

Kaya pighuhugod na logod na ini mapesti


Tigsik ko an mga pagbaha na nag-ate na

Pondo kan ibang mga probinsiya nakaiba

Na naghihingab-hingab na man sa kwarta

Dai na makatao nin ayuda sa mga biktima


Tigsik ko, mga nag-aging bagyong makusog

Mga edipisyo , nagbuyug-buyog, nagralayog

Tapos na an bagyo, igwa pang nagyuyugyog

Ta si nanay asin tatay, sa duyan naglalabyog