top of page

TigsikTigsik ko an naglalangkaba na krimen ngunian

Orog na an droga, namamayagpag na naman

Maribok, an mga opisyal ta sige an diringkilan

Kaya dismayado kita sa siring na kamugtakan


Tigsik ko an nasyon ta ngunian na dinidimalas

Sa makuring pagtios dai nanggad nakakahawas

Paliog na, presyo nin barakalon, orog an bagas

Mga promisa kan pulitiko, mga tawo nahahagas

Tigsik ko kun kita mabutas nin mga tataramon

Kun makakakulog nin kapwa an dapat na isipon

Ta kun makatadok sa daghan na garo matarom

Masakit nanggad na malingawan pa asin paraon


Tigsik ko an mga bagay na dapat tang tandaan

Mga marhay nagtatao satuya nin kaogmahan

Nagdudulot nin kamunduan an mga kararatan

Leksyon, eksperyensya, an dulot kan kagabsan


Tigsik ko man an mga paralaklak o parainom

Kakanon ngona an bakalon bago an inumon

Bago an barkada pamilya na ngona an enoton

Tangani dai nin pagbasulan ngapit sa panahon


Comments


bottom of page