top of page

TigsikTigsik ko an mga tawong mapanghusga talaga

Na an basehan iyo an panluwas sanang hitsura

Dai ninda aram na sa kasulutan na basang sana

May bulawan na puso na iyong pinakamahalaga


Tigsik ko an mga kulog nin buot na namamatean

Dapat na tiuson an mga kulog na iyan sa ngunyan

Ta an makulog na iyan magseserbing tungtungan

Sa pagkakaigwa nin kusog, paglaom kinaagahan


Tigsik ko man ini bagang pinakamarhay na buhay

Ini iyo an buhay na igwang pagkamuot na tunay

Noarin pa ipapamati an pagkamuot na matibay

Ngunian na, an mga panahon na igwang saysay


Tigsik ko kun an selebrason nin Pasko minaabot

Manlaen-laen na katuyuhan, grupo nagrerelibot

Alagad dakol na tawo an nanggayod, naaanggot

Ta dai gabos makaresibi kan pamaskong handog


Tigsik ko man ining pagselebrar nin kapaskuhan

An mga tawo siribot asin grabe an kaurogmahan

Orog an mga aki, an romdom mga ninong, ninang

Na iniisip sana mga regalo masisiram na pagkakan

Comentários


bottom of page