top of page

TigsikTigsik ko ining taon na 2023 na bwenas daa

May mga pangyayari na sa enot na semana

Mala ta maykasulo tulos sa Syudad nin Naga

Dangan an mg kriminalidid nagpapadagos pa


Tigsik ko, mga nakaaging okasyon, selebrasyon

Kadaklan nagpangana sa inumon asin kakanon

Nngunyan, bwelta na an iba sa gulay, inon-on

Tangani dai atakihon nin dyabitis, alta presyon


Tigsik ko an mga paralaklak ngunyan na taon

Utubon na dapat an mga New Year’s Resolution

Ta kun dai, an katoy, kidney, baga an aatakihon

Mababayaan na an pamilya sa amay na panahon


Tigsik ko ang mga tawong marhay, makukusog pa

Kadakol pang panahon na makatabang sa kapwa

Dawa sa sadiri nagsasapo man nin mga problema

Ta an matinabang nabibiyayaan, nagigin maogma


Tigsik ko an mga dila nin mga tsismoso, tsismosa

Na padagos an pakikiaram sa buhay kan kapwa

Ngunian na taon sadiring buhay an atuman sana

Magbago na tangani an mga ngabil dai mapasma


留言


bottom of page