top of page

TigsikTigsik ko an sibulyas na sa luto nagpapahamot

Pagbakal pa sana nakakapahibi, nakapopongot

Marhay pa, malasibulyas na parong kan yukyuk

Ta bastante, kadakol kan libre pang nasisinghot


Tigsik ko an nasyon tang labi-labi na kadimalas

Ta dai na maagod an presyo kan sibulyas, bagas

Mga durugistang maimpluwensya nakakaruluwas

Dakol na dai nin sala iyong nasa batbat na rehas


Tigsik ko man an presyo kan sogok o kan bunay

Haros dai na makabuhay ta saradit nang marhay

Marhay pa, mga sogok, bunay nin tawo na tunay

Dawa batihon aldaw, banggi talaga, nakakabuhay


Tigsik ko sa ngunyan an kadaklan sa mga Pilipino

Na grabe an pagbasol, pagboto sa mga kandidato

Ta sige sanang celfon, turog sa kongreso, senado

Dai makaarog ki Sen. R. Tulfo, golpi nang naginibo


Tigsik ko an pagkakan sogok na dai daa pangana

Kun sobra orog kun sa lalaki daa, nakakapabakla

Marhay ngani na populasyon ta dai na madakula

Magkakaburugok na, ta presyo dai mahona-honaComentarios


bottom of page