top of page

TigsikTigsik ko ining mga pagbabaha asin paglinog

Pagiromdom sa tuya, kaya kita pigyuyugyug

An Diyos nagpapamati, kan sa Iyang anggot

Mga may maraot na gibo magbago na logod


Tigsik ko ining mga problema kan nasyon ta

Mga kriminalidad, kalamidad asin man droga

Presyo kan bagas, gasolina, sibulyas grabe na

Pagtaong solusyon kan namamayo haloy sana


Tigsik ko ining buhay na bako man perpekto

Kun ano an buhay na igwa dapat makontento

Luway -luway sa pag-abot kun ano pa an gusto

Dai magmawot sa paagi nin gibong sa demonyo


Tigsik ko, mga tawong celfon pirmi an kapot

Kaya kulang nang pirmi an oras nin pagturog

An mga takyag, mga guramoy nagkakaturuog

Ngapit sa panahon orog maduso, magkukulog


Tigsik ko ining panahon na malipot an duros

An mga tawo pirang aldaw dai nagpaparigos

Alagad an mag-aragom biyong nakasururapot

Dai makatindog si manoy ta tiriplok na kururot

Comments


bottom of page