top of page

TigsikTigsik ko an mga tawo ngunyan na bua-bua

Na dai nasusupog ipost sa fb, mga problema

Dai baga pag-urulayan sinda sanang pamilya

Makasupog sa dai labot na mga nakakabasa


Tigsik ko an mga lalaking dapat naggagatas pa

Sa pagparalablab, pagparalaklak iururagan na

Sa demonyong bugalak iniriribay na an pamilya

Mag-isip-isip, ta an makahirak kamo man sana


Tigsik ko ining mga lalaking mahiguson talaga

Imbes maglablab iniinot an panlinig, paglalaba

An saindang misis hayahay asin orgulyo sinda

Nakakaogma ta may panahon sinda sa pamilya


Tigsik ko an makamundo na katutuohan baga

Igwa nin mga tawong mapanghusga sa kapwa

Alagad dai narereparo an bata sa sadiri ninda

Nahihiling, labot kan dagom sa patok dai sana


Tigsik ko an mga babayi ngunyan na panahon

Lalaking pakakasalan dapat na talagang pillion

Dai nungka sa dai nin ngipon asin ta parainom

Dawa gwapo paghadok dai nakaka ‘‘turn on”


Comments


bottom of page