top of page

TigsikTigsik ko ining mga lulunadan na delikado

An mga ini iyo an palupago nang eroplano

Na sa paglupad pirmi sanang nadidiskwido

Sayang baga kan buhay kan mga pasahero


Tigsik ko man, an iba sa mga taga-DepEd

Na nagrayaman nin huli sa gibong pasaluib

Ta paliog an presyo sa pagbakal, mga gamit

An kadaklan pa, kaapil an mga nag-aaudit


Tigsik ko an pagirumdom sa mga mararaot

Pagbabaha, pagtuga nin bulkan, paglilinog

Saro ining paagi nin padusa asin panglalatob

Sa makasalan, an Diyos grabe na an anggot


Tigsik ko man an mga nasyon na piglilinog

An paghona, pondo na an mga pagyugyug

Alagad pagyuguyugu sunud-sunod, nag-urog

Si mga buhay pa kuta, nadagusan na logod


Tigsik ko ngunyan an saro pang nakaaanggot

Ibang opisyal nin gobyerno kuno, drug lord?

An mga durugista, nakakabwelo nanggayod

Kaya an kriminalidad rampante na sa palibot


bottom of page