top of page

TigsikTigsik ko ini bagang nasyon ta sa ngunyan

Rampante na naman an mga panggagadan

Nasa gobyerno, estudyante, kababayihan

Ta an mga kriminal dai nang kinatatakutan


Tigsik ko, ibang mga opisyal nin gobyerno

Na kun ginagadan dai na lamang pakimano

Ano pa kaya kun ordinaryo sanang mga tawo

Mahihimo sana an anumang maraot na tuyo


Tigsik ko ining mga demonyong estudyante

Na sa satanas man na inayunan na fraternity

Paggadan sa mga baguhan, makatorotreste

Kaya graduation kan mga suspetsado pyerde


Tigsik ko, mga nasa fraternity na parakadog

Ta an rason ninda senyales nin brotherhood

Kapabayaan daa kaya mga biktima natigok

Tuyong garadanon, kaya muder nanggayod


Tigsik ko man an nagpupuon nang tig-init

An init kan saldang, abang lanit sa kublit

Parong na mapanos kan ganot nakakauyit

Dakol na naman, magkakaigwa nin anghit

Comments


bottom of page