top of page

TigsikTigsik ko ini bagang mga pulitikong trapo

Poderoso kaya may ugali na sa demonyo

Kun manggadan kapwa dai nin pakimano

Orog kun kalaban sa pulitika, todas kamo


Tigsik ko man, mga gurang na o guragod

Pagkakaigwa nin makoapo, pighuhugod

Pampakusog an mga ini, kan mga tuhod

Orog kun makulog, na nagraratok- ratok


Tigsik ko an buhay ta na an sabi halipot

Dai na magparaanggot, magparapongot

Ta pinapasakitan sana an sadiri nin orog

Kaya tibaad an buhay mapadali na logod


Tigsik ko kun sa kapwa mabuot marhay

Dai na paghalaton an anuman na karibay

Tanganing an isip asin puso, matiwasay

Ta an mabalos, iyo an Diyos tang tunay


Tigsik ko ini bagang tig-init nang panahon

Pirmi na taralikudan an iba sa mag-agom

Kun kinakarinyo an babayi, ta porongoton

Kamot ni agom daing siring kun tapringon


Comments


bottom of page