top of page

TigsikTigsik ko an ibang mga lugar kan nasyon ta

Peligro sa COVID-19, biyong nakakaalarma

An iba nasa alert level one na naman daa

Bako daw ta mapaso na, mga pangbakuna?


Tigsik ko man ining palpak tang gobyerno

Na maurag sa drama o kaya sa moro-moro

An pagbakuna haros iduldol na sa mga tawo

Pagkatapos bibayadan pa an iba nin sentimo


Tigsik ko an mga dahilan nin pagkahayblad

An sobrang init nin panahon ta mananggad

Halangkaw na bills, mga bayadan pahingurag

Orog kun hahanapon pa, dai pang pambayad


Tigsik ko ngunyan an mga dahon asin burak

Sa grabing init, nagkakaruluyos, nararakdag

Garo na tawong inaataking gayo nin hayblad

Na kun dai nin swerte, siguradong matitigbak


Tigsik ko an mga tawong mapagpaabaw-abaw

Na an paghiling sa saindang sadiri halangkaw

Kabaing na gayo nin dakulang langaw o bangaw

Na nakatugdon sana man sa likod nin karabaw


Comments


bottom of page