top of page

TigsikTigsik ko, mga magurang na talagang kapay

Sapagpapabaya sa mga aki tutuo asin tunay

An kadaklan minaiba sa mga sambay, piday

Kaya an mga kaakian, makahirak na marhay


Tigsik ko an mga tawong ata nagdedeliryo na

Imbes na magpangadyi sige pa an pangmuda

Kaya si satanas biyo man na nagkukupakupa

Ta an kalag ninda sa impyerno niya madadara


Tigsik ko man an mga babaying magatulon

Na dai nakokontento sa pinakasalang agom

Kun dai matagalan kumua sanang langaton

O kaya siling rimorimo atuman na gusguson


Tigsik ko man mga charity vloggers sa ngunyan

Daog pa,mga pulitiko sa ngaran nin pagtabang

Sa mga kahimanwa ta na grabe an katikapuhan

Mga vloggers na dai naghahalat na pagbalusan


Tigsik ko ining mga tsismoso asin tsismosa

Katsitsismis, mga ngabil biyong garatok na

Kun nababasa an paggarabing nag-oorog pa

Magporondo, ta pwede na sinda idemanda


Comments


bottom of page