top of page

TigsikTigsik ko, mga paratukdo na nakaresibing laptop

Ta dai nauyunan ta sala sa mga gusto mananggad

An sabi ni VP Sara, iuli na bumakal nin sadiri dapat

Kun habo ni magpasalamat, kiputon an ngurapak


Tigsik ko man an mga aksidente sa mga tinampo

Orog an mga pampasahero asin mga motorsiklo

Ta haros pa sana kaya giribuhon nang eroplano

An kinaaabtan kun bakong ospital, sa sementeryo


Tigsik ko an pigsasabi, marhay na agom na lalaki

Bako ta mayamanon asin gwapuhon an mga ini

Kundi ta may pagpapahalaga sa agom na babayi

Bakong parainom, parakadog dawa tios o pobre


Tigsik ko ining pig-aapod na Pilipinas kong mahal

Ta an presyo kan gasolina, mga barakalon mahal

Presyo kan asukar, sibulyas daa naman mamahal

Pigsasaray an mga produkto na gustong magmahal


Tigsik ko man ini bagang mga bado tang ipigsusulot

Kun pauruutrong piggagamit dai ta dapat ikasupog

Gustong sabihon kaiyan, ika an kagsadiri nanggayod

Bako sinublian, hinabunan an sa hawak mo itatakop

תגובות


bottom of page