top of page

TigsikTigsik ko an panahon ngunyan na abang init

Na an init kan saldang biyong nagraragitnit

An harasahas grabe kaya an ganot makauyit

Kaya an heatstroke makatakot na makahadit


Tigsik ko ining tig init- kaya maalingahuton

Kaya an dapat mga presko sana an kakanon

Mga sinabawan, mga hinambura na gulayon

Halo-halo, ice cream, tubig pa na maliputon


Tigsik ko man ining mga buhay ta sa ngunyan

Dawa dai nin yaman basta dai sanang hilang

Ta an marhay na salud, saro man kayamanan

Kaya dapat ta na talaga iyan na pasalamatan


Tigsik ko man, mga estudyante ta sa ngunian

Na kulang asin hilaw pa an sa indang nanudan

Nin huli kaining pandemic na sa indang kalaban

Yaon pa an COVID, may el nino na nakakaulang


Tigsik ko an mga pigtutubod tang suanoy pa

Aanuhon pa an duot kun an kabayo gadan na

Sa ngunyan aanuhon an agom na lintian talaga

Buhay an kabayo pero may kinakabayo nang ibaComments


bottom of page