top of page

TigsikTigsik ko an mahal na Diyos na naanggot

Sa mga makasalan padagos na nanlalatob

Giyera, kalamidad, bulkan nagpupurutok

Mga parakasala mabarago na man logod


Tigsik ko, mga tawong pirming problemado

Imbes na magparahadit,magpangadyi kamo

Ta dai kita pababayaan kan Diyos na tutuo

Bakong magparaluhod sa atubang nin rebulto


Tigsik ko man ining makahirak na nasyon ta

Na pig-uurihan kan ibang nasyon na mga bua

Mga paraanab kan teritoryong bako na ninda

Nin huli sa mga yaman na dapat sa tuya sana


Tigsik ko an mga nasa gobyerno na makaurag

Mga senador, kongresman sige sanang durulak

An mga nagboroto sa inda iyo an makahihirak

Ta an mga binotohan an mga hutok may latak


Tigsik ko ining init, alingahot na nakapopongot

Mga mag-aragom, suruwayan taralikudan logod

Kun minakarinyo si mister, tinatapring an kamot

Ata nang nangisnit na, init kan hawak nag-uorog

Comments


bottom of page