top of page

TigsikTigsik ko an Bulkan Mayon na nag-aalburuto

Hurughudog sana, natatakot na an mga tawo

Nag-aalintuto an abo, nagdadalihig an kalayo

Sa salud kan mga tawo, talagang may peligro


Tigsik ko kun igwang nagpuputok na bulkan

Mga residente sa palibot grabe an katakutan

An mga nauogma, nagrorokyaw kadakol man

Mga turista, negosyante may delihensiyahan


Tigsik ko man kun igwa nin kalamidad kita

Mga nasa gobyerno an ngisi abot sa talinga

Ta igwa naman maisusubi,maibubulsa sinda

Orog an mga hali sa ibang nasyon na ayuda


Tigsik ko kun an sarong bulkan minaputok

Garong pigsa sa lobot na nahalian kulabot

Siring man an rebok ni misis ta pirni anggot

Sa agom na pirming manok, bilog an kapot


Tigsik ko an manlaen-laen na klase nin putok

Igwang putok nin rebentador asin nin yukyok

An pinakapwerte kun si manoy an minaputok

Ta sigurado, an tulak ni misis an mapapabutog

تعليقات


bottom of page