top of page

Tigsik




Tigsik ko an mga pastor nin iba-ibang relihiyon

Ginagamit an bibliya para magkamilyon-milyon

Kadakol man nin mga lasdi na mga makipirakon

kun pobre dai makakasal,gadan dai mailolobong


Tigsik ko ining sarong pastor na aki daa nin Diyos

Alagad kadakol nin mga kaso, orog an panlologos

Sa mga babaying myembro, na kadaklan musmos

An iba pasagin mga estudyante na pinapakilimos


Tigsik ko man ini bagang kamugtakan ta ngunyan

Nagtitirios, ta sa mga kalamidad pinapahinguragan

Mga bagyo, linog, pagtiris, pagputok nin mga bulkan

Problema sa droga,krimin, terotoryo pig-aaragawan


Tigsik ko man ining iba sa mga kahimanwa ta baga

Basta tataramon nin Diyos, pigdudurulagan ninda

Alagad listo kun sa ekskursyon, irinuman inaaragda

Saka naiisip an Diyos, kun may problema na sinda


Tigsik ko ining mga babaying alang na man talaga

Na dai na nin serbi dawa bubuan pa daa nin grasa

Siring man an mga lalaking, pirming agawon na daa

Dai pa natindog sa entablado, minasaludo tulos na

Comments


bottom of page