top of page

TigsikTigsik ko ining mga pulis na makasusupog

Imbes sa mga kahimanwa iyong makasurog

Sinda pa palan an mga pusikit na drug lord

Mga nabibiktima, iyong ginagaradan logod


Tigsik ko an makatakot, makahadit ngunyan

Dakol an basang na nawawara na kababaihan

Biktima nin mga lalaking may kademunyuhan

Linulupigan asin daing hirak pang ginagaradan


Tigsik ko man kaya ngunyan an mga babayi

Sige pang yabayaba dawa matangang banggi

Dai nasusupog na makiinuman sa mga lalaki

Kun ralasngag na, dakol an pweding mangyari


Tigsik ko kun taano nauuso an mga panlulugos

An mga babayi kaya dai karesperespeto an sulot

Nagsusupay an daghan sa sulot na blusang piriot

Sa high cut na short, luwas na an igi-igi, igot-igot


Tigsik ko man an mga manyakis na mga lalaki

Na tinitindugan tulos kun nakakahiling nin seksi

Dai iniisip an magigin resulta sa mga magyayari

Putulan o malipot na rehas an padusang posible

bottom of page