top of page

TigsikTigsik ko ining palpakon tang gobyerno

Na an problema sa droga dai napopondo

Mga naglalapigot na autoridad disganado

Dai nalangob,nakakalibre mga suspetsado


Tigsik ko ining droga na dakulaon n isyu

Ta mga pulis na haralangkaw an ranggo

Iyo palan an mga drug lord, lintian kamo

An pandadakop saro sanang moro-moro


Tigsik ko an ibang emleadong nakakapeste

Orog an nasa DOH na makaurag, arogante

Kun mga pasyente nagtitios, mala ta pobre

Imbes bulungon, pinababayaan kan mga ini


Tigsik ko ining panahon na makatorotreste

Naglalangkaba an mga krimeng nangyayari

Orog an pang-aabuso, sa maluluyang babayi

Na sagkod ngunyan, hustisya dai naiseserbi


Tigsik ko kun nagpapaturi biyo nang guragod

Gunting, patok, imbes labaha an pangpotpot

Dawa tindog pa, ta biyo na man na makunot

Dai na man malumoy maglugom pa sa salog

Comments


bottom of page