top of page

TigsikTigsik ko, mga classrooms, garo angog na pangas

Sa mga lanob ipigpaharali an mga nakataraplak

Sa kasuguan ni VP Sarah, gabos ipigpabaraklas

Sayang an kapagalan, an ginastos digding pirak


Tigsik ko, mga titser na magpasalamat dapat

Sa kasuguan na ini ngunyan na “oplan baklas”

Dai na mapapagal, magagastusan pa nanggad

Sa palaen-laen, sa mga classroms ipigtataplak


Tigsik ko man ining ‘‘honesty is the best policy “

Sa inutan kan classrooms, nakadukot na pirmi

Nin huli sa “oplan baklas,” mahahali na man ini

Mga kurakot sa gobyerno habo makahiling kaini


Tigsik ko ining maabot na eleksyon sa barangay

An mga kandidato grabe na baga an alimpasay

Sa nangyayaring garadanan, makatakot marhay

Maralaban sa pirilian na ini, dapat na maglikay


Tigsik ko, an mga tawong intelegente, malaustik

Sa mga isyung nababasa, tataong mag-atid-atid

Sa mga tugang sa propesyon dai sinda nanlalatik

Ta tatao, kan pig aapod na, “professional ethics”


Comentários


bottom of page