top of page

TigsikTigsik ko, mga boyadores na dai nakainom

Kun igwa nin Traslacion, Fluvial Procession

Dai nagpapasali ta debosyon an intensiyon

Dapat ta sindang pangarugan asin umawon


Tigsik ko man kun igwa nin mga pagpiyesta

An iba nangungutang pa makapakakan sana

Kadaklan igwa pang pasharon sa mga bisita

Magtios sa tadang atsara basta nag-urogma


Tigsik ko kita man bagang namamanuaan

Na iyong nagpapasweldo sa mga kapulisan

Orgulyo ta, mga sinsirong kita pagserbihan

Sa mga katibaadan sinda man malalauman


Tigsik ko, mga babaying moderna nanggayod

Na dai nagsusupay an daghan sa badong sulot

Dai nagluluwas an igot-igot sa desenting short

Dai nakakatintar sa mga lalaking nakasinghot


Tigsik ko man ini bagang mabubuot na lalaki

May paggalang dawa ano an sulot kan babayi

Namimirong sana sa babaying an sulot grabe

Ta may disiplina, may pagpupugol pa sa sadiri

Comentários


bottom of page