top of page

TigsikTigsik ko an mga pastor na raot an payo

Na nagsasabi na sinda na daa, an Kristo

An kadaklan sa inda pamayo nin mga kulto

Sa demonyo an ipigheheras na ebanghelyo


Tigsik ko an mga tawong madalion maloko

Kan mga myembro kan grupo nin mga kulto

Herak man kan kalag kan mga tawong iniho

Sigurado sa impyerno kun dai sinda mabago


Tigsik ko, mga nasyon ngunyan na naggigyera

Pig-iiriwalan, mga teritoryong bako man ninda

Dakol na buhay nasasayang, nasasakripisyo na

Anong labot basta an poder sa indang makua


Tigsik ko an iba sa ipigtutugdok na edipisyo

Na ampaw asin man malasado an pakagibo

Kun minarampahog makahirak, mga obrero

Pati an mga pagtaraid siguradong apektado


Tigsik ko an mga tinanom na namumurak na

Garong babayi na iyo pa sanang pagdadaraga

Na pweding pugtion nin lalaking manyakis daa

Ta biyong ginagatlan, nag-iinit an hawak ninda


Comments


bottom of page