top of page

TigsikTigsik ko ini bagang mga teroristang hamas

Na sa mga pakikigyera, panggagadan namas

Mga Israilita gusto nanggad niadang malimas

Dawa sa paaging bayolente, bako nang patas


Tigsik ko man an dakulang problema sa droga

Dawa ano pang gibuhon dai mapupuho talaga

Sagkod na igwang kasabwat na paslo sa kwarta

Makahihirak an mga kahimanwang nabibiktima


Tigsik ko man an gigibuhon na lokal na elaksyon

An mga dating dai nakakabisto, mahal mahalon

May kalamidad, barangay dai lamang bisitahon

Pero ngunyan pwerte na pakiabrasa, pakihuyom


Tigsik ko man kun igwa nin pirilian sa barangay

An mga botante mag-atid atid nanggad nin husay

Ta kun an mabotohan maurag magsubi , tumagay

An mga kabarangay makahihirak man na marhay


Tigsik ko kun an karasalan sa lukid na marhay

Dapat na an preparasyon, bastanting marhay

Ta siguradong rurusuon kan bilog na barangay

Pirang orig, baka pa an bunuon, ubos na tunay


Comments


bottom of page