top of page

TigsikTigsik ko an nakaaging eleksyon sa barangay

Mga nagkadaraog dai na magparaalimpasay

Nanggana, nadaog ipagpadagos na an buhay

Ta kamo man sana giraray an mahanapbuhay


Tigsik ko man ining lider kan mga Israelita

Na habo na man daa kuta nang makigiyera

Ta kadakol nang buhay an nasasayang sana

Alagad an mga hamas, pigsusudusudo sinda


Tigsik ko an pakiamiga, amigo kan panahon

Sa paagi pa nin pagsurat, penpal kun apudon

Alagad ngunian text, video call, chat sa celfon

Kaya nagkakaigwa nin mga bawal na relasyon


Tigsik ko man an buhay ngunyan na panahon

Mas importante an kaumahan kaysa mga mall

Ta sa uma, duros na pighahanos ta preskuhon

Sa mga mall, peke an lipot hale sa mga aircon


Tigsik ko pa ining pating na talagang talsot

Ktn nakakahiling lubas grabe an pagkatakot

Orog kun igwa pa nin kalunggay asin niyog

Sigurado na sa kawali, an kaaabtan kinunot

Comments


bottom of page