top of page

TigsikTigsik ko ining isyu sa maluluyang magbasa

Kan ibang eskwela kan igwa nin pandemya

Sa paggamit kaya celfon ipiglalaom na sana

Pero sabi kan DepEd, nakakabangon na daa


Tigsik ko ining panahon naman nin Pasko

Maglikay na sa mga produktong depektuso

Orog an Christmas light ngunyan na depalito

Tibaad magkasulo, sayang kan harong nindo


Tigsik ko man an mag-agom kun naaanggot

Likayan na sa kada saro, makataram maraot

Dawa nag-iiwal yaon pa man an pagkamuot

Igwa man giraray respeto dawa nagpopongot


Tigsik ko an ibang empleado nin gobyerno

Na ngunyan igwa nang bonus an mga iniho

An iba pambayad nin utang, pamporsyento

Kadaklan panshopping asin man panregalo


Tigsik ko ining panahon naman nin Pasko

May mga agom na lalaki, ribaraw an payo

Sa tunay na agom, piday, sambay rebukado

Ta tibaad magkariribayan naman nin regalo

Commentaires


bottom of page