top of page

TigsikTigsik ko ining ginigibong medical mission

Sa Syudad nin Naga ngunyan na panahon

Makaogma ta bako man panahon eleksyon

Pag-umawon an liderato ni Meyor Legacion


Tigsik ko kun igwa nin pagmedical mission

An minaruso na mga pasyente kadakulon

Ta minaaprobitsar kan mga libreng bolong

Na dai na kaya kan mga tikapo na barakalon


Tigsik ko an sarong hilang kan sosyodad ta

Ini iyo an anuman na sugal na legalized na

Imbes makatabang orog na nagpapatios pa

Pambakal na sanang bagas itataya pa baga


Tigsik ko ining masustansyahon na talong

Pweding tortahon, igisa, o sa sinigang iayon

Prituson, labunan sana pwede pang asalon

Basta may tauyo, lemon talagang managom


Tigsik ko man an mga senyor na o guragod

Na pirmi na sana man baga celfon an kapot

Matanga na sige pa youtube dai nagtuturog

Kaya pagkiblit nin agom naaanggot pa logod

Commenti


bottom of page