top of page

TigsikTigsik ko ining sarong taga-Nagang milyonaryo

Na dawa dai man nakakapwesto sa gobyerno

Sa mga nangangaipo bakong timawa sa sentabo

Asin mapinadangat sa mga nagseserbi nin tutuo


Tigsik ko an iba sa mga milyonaryong pulitiko

Sa hararayong lugar dai reparo an pangangaipo

Orog an raraot na mga dalan, tulay asin tinampo

Sa transportasyon, komunikasyon, tios na tutuo


Tigsik ko ining ginigibong mga medical mission

Sa pagtarabangan kan LGU Naga asin Ako Bikol

Dakulang tabang ta libreng konsulta asin bolong

Mga laboratoryo, na kun tikapo, dai kakayahon


Tigsik ko, kamugtakan ngunyan kan nasyon ta

Na namimiligro sa pag-atake kan mga terorista

Sa ibang lugar igwa nang nangyaring pagbomba

Kaya dapat maging marigmat, mga kahimanwa


Tigsik ko ining peligroso ngunyan na helang

Orog na sa mga gurang na asin mga kaakian

Kaya kun may kalintura, nag-aabo nin alang

Magpadoktor na para mabolong tulos man


Comments


bottom of page