top of page

TigsikTigsik ko an traslacion kan Nazareno na ginibo

PagsaDiyos kaya an ipinahiling kan mga deboto

Kun golping basura an iwinalat sa mga tinampo

Pagratak sana, sa siring na okasyon na sagrado


Tigsik ko an mga deboto na dai mga disiplinado

Na dai pig-iisip an magigin epekto sa mga tawo

Basurang iwinalat makakasulat sa mga tinampo

Kun umuran, problema na sa baha an sigurado


Tigsik ko an mga panahon na nakalihis na baga

Noarin pa man dai na nanggad maibwelta pa

Mga biyaya tang nareresibe, pahalagahan na

Gamiton sa tama dangan magin maogma kita


Tigsik ko, mga tawong nadaya na kan kinaban

Ta nababangkag na sa mga kinabanon na bagay

An poder, kayamanan, dinudiyus nang marhay

Pigpaparaaleluya iyo an diyos na bakong tunay


Tigsik ko an mga nagyayari ngunyan sa kinaban

Logod mapagmata, magbago na an katawohan

Anggot na an Diyos sa mga ginigiribong kasalan

Kaya an mga paglinog, pagbabaha, namamatian

Commentaires


bottom of page