top of page

TigsikTigsik ko, kadaklan sa mga makandidato

Na an mga kaisipan pirming paburubago

Dai pa desidido, mga posisyon na gusto

Mga supurtadores nariribong nang tutuo


Tigsik ko ining mga nakakapastidyong trak

Pagdidiskarga nin kargamento ay ta palpak

Sa gurubot na trapiko orog nakakadagdag

Pero dai natutuyawan kan mga autoridad


Tigsik ko man an mga tsuper ngunyan daa

Pyerde, sa pagtubos kan saindang lisensya

Karibay kan mahal na bayad papel na sana

Napapasaen daw an kadakol na delihensya


Tigsik ko ngunyan dyan sa sentro kan Naga

Sa mga agihan, sa sidewalk maliwanag na

Medyo likay na an mga iligal na paratienda

Ta an mga paraalaw hinihigusan man talaga


Tigsik ko kun sa pagtaraid may nagagadan

Minsan ipig-oogma kan igwang kaanggutan

Orog na kan mga purupasluon sa irinuman

Ta pirang semanang libre toma, karakanan


bottom of page