top of page

Tigsik
Tigsik ko kun sa lulunadan an tsuper bangag

Sigurado, may aksidente, katibaadan nanggad

Makabunggo, makaligis, mahulog o matikrag

An mga pasahero iyo man an makaherak-herak


Tigsik ko kun an sarong nasyon an lider maluya

Nagbabarasol, mga nagtao nin mandato sa iya

Ta kun dai iya nareresolberan an mga problema

Mas marhay pang sa pwesto tumagbang na sana


Tigsk ko man sa ngunyan an sa tuyang nasyon

An mga namamayo ano ta dai nagkakauruyon

Dating lider siging talam-talam, may akusasyon

Na an presenting namamayo ta nagpopolboron


Tigsik ko ining realidad sa pulitika sa nasyon ta

Sa mga pulitiko may birik-birik an tambod talaga

Kaapil ninda ngunyan sa aga mortal na kaiwal na

Orog kun an pig-uurulan mehoras o delihensiya


Tigsik ko an ibang pastor na relehiyoso man daa

Alagad an mga deboto sa impiyerno na pigdadara

Ta an mga ipigtutukdo kontra asin mayu sa bibliya

Tataramon nin Diyos ginagamit para magkakwarta

Comments


bottom of page