top of page

TigsikTigsik ko an bulan nin Pebrero sa nasyon ta

Pagselebrar kan bulan nin arte asin kultura

Mga parasurat, pintor istoryador asin iba pa

Para sa ikauuswag pa pigtatawan giya, ayuda


Tigsik ko an mga behikulo na dai rehistrado

Orog na kun mga motorista dai pa lisensyado

Grabe an kurabkutab mantang nasa tinampo

Ta grabe an multa, mga motor pa kompiskado


Tigsik ko man, mga estudyanting tios, pobre

Sa pag-eskwela naghihingowa, nagpoporsige

Tanganing pagtapos nin kurso magin posible

Basta legal, malinig dawa sa anuman na paagi


Tigsik ko an mga tawong mahilig sa mahamis

Kaya an kinaaabtan tulos an hilang na dyabitis

Apektado an ibang organ, bisyon nagmimintis

Lugad dai na napipila, dagos napuputulan bitis


Tigsik ko, ibang online seller na nakakapongot

Bado an pig-order iba an ipigdeliver o nag-abot

Ta pampatindog kaya si manoy tulos nagbaskog

Kaya maogma si mag-agom sa indang pagturog

Comments


bottom of page