top of page

TigsikTigsik ko ining ibang opisyal kan gobyerno ta

Kan nangangampanya pa sana puro promisa

Alagad kan sinda makatukaw, makapwesto na

Nagkaamnesya kaya nagparapayaman na sana


Tigsik ko an ibang marerebok na mag-aragom

Siging iriwal, karadugan dai na nagkakauruyon

Pagsuruwayan tulos an desisyon asin solusyon

Mga aki an makahihirak sa siring na sitwasyon


Tigsik ko ngunyan an kadaklan sa mga tawo

Dai na natatakot, sa mga sala dai naririano

Logod mapagmata na makagamiaw na kamo

Ta anggot an Diyos sa mararaot nindong gibo


Tigsik ko an ibang babayi ngunyan na panahon

Nakikitrato dawa may agom na an kailusyon

Mas maisog pa sa mga tunay, legit na agom

An buhay asin honra nindo dai pagsayangon


Tigsik ko an mga lalaking padangat an pamilya

Dawa si Lusiper pa an magtintar dai nadadagka

Pig-iisip an magigin kamugtakan kan aki ninda

Dapat iyan pangarugan nin mga kalalakihan ta

Comments


bottom of page