top of page

TigsikTigsik ko ining mga award, honra na itinao

Sa mga sinsirong empleado nin gobyerno

Sa paagi kaini sa paghigos makakaenganyo

Na pirming honesto sa pagserbi sa publiko


Tigsik ko man an mga inaaping mga Pinoy

Pirming binubuli kan makaungis na Tsinoy

Pag-ikit sa mga teritoryo ta pakurukuyakoy

Internasyonal ley saindang ipigtuturutaghoy


Tigsik ko ining pastor na sabi daa manyakis

Na sa ngunyan nagtatago asin nagtatangis

Pagpapaaresto saiya garo dai na mapalihis

Surugon pa nin mga senador na makaungis


Tigsik ko an mga senador na nakakapongot

Pastor na may kamanyakan daa pigsusurog

Mga biktimang kababayihan dai sana labot

Paano na daw sinda sa eleksiyon na maabot


Tigsik ko ining bulan nin paglikay sa kalayo

Alagad mga kasulo nagkakapira nang gayo

Dagdagan pa nin init hali sa hawak nin tawo

Kun minakurab diretso sigurado sa impyerno

Comments


bottom of page