top of page

Tigsik


Tigsik ko ining mga ido na makauyam

Na mga paraudo sa tinampo, sa dalan

An mga parasiud pirmi nang naiitsaran

Marhay kaiyan, kagsadiri an garakudan


Tigsik ko ini bagang mga kagharong

Na napapastidyo sa malain na parong

Sa paglakaw pirming nakakatungtong

Udo nin mga ido, sa dalan nakatapong


Tigsik ko ining may matatagas na hutok

Sigeng rarabas daing face mask na sulot

Kun may sulot man dawa saen pigtatapok

Kaya an corona virus orog na minadukot


Tigsik ko ining mabuot, marhay na tawo

Marhay sa kapwa, tunay na amiga, amigo

Dai ka pababayaan sa oras na kinakaipo

Diyos an magbalos sa mga siring sa indo


Tigsik ko man kun igwa nin nagagadan

Ipig-uogma kan ibang kataid kun minsan

Ta pirang aldaw na libre na an karakanan

Siring man an magdamlag pang irinuman

Comments


bottom of page