top of page

TigsikTigsik ko an importansya kan edukasyon

Alagad sa sobrang init kaining panahon

An face to face na klase ngona pondohon

Kamugtakan kan salud iyo dapat enoton


Tigsik ko man, kadaklan sa mga parauma

Ata an iba panahon nang aranihan kuta na

Alagad nin huli kaining init na grabe talaga

An mga anihon apektado ta aralang na daa


Tigsik ko pa ining panahon na grabe an init

An dapat mag-nom pirmi nin golping tubig

Siring man sa ‘‘tawas powder” maggamit

Tanganing makalikay sa parong nin anghit


Tigsik ko sinda First Lady asin VP Duterte

Kun magpatutsadahan hay talagang grabe

Dagdag pa sa iriwal sa gobyerno an mg aini

Kapakanan kan mga Pinoy, makatorotreste


Tigsik ko kun an ibang gurang na o guragod

Na an mga ngipon orog nang minapurusog

Orog kun mga paraugbas dai natitipo tulos

Pwerte an limugmugan ta dai minakurupos

Commentaires


bottom of page