top of page

TigsikTigsik ko an selebrasyon nin mga obrero

Na ginigibo taun -taon ta kada Mayo uno

Pagpautob kan color coding suspendido

Alagad an mga pagprotesta dai napondo


Tigsik ko ining nangisnit nang panahon

An kadaklan mapanuson ta garanuton

Makunsumo sa tubig, kuryente, sabon

Kaya dapat sa salog maglugum-lugom


Tigsik ko an orog nakaiinit ni alimantak

Mga maaresto ki Quibuloy ta makaurag

Piglalaygay para makatago, makadulag

Tibaad daa nagkatarapalan nin hagrak


Tigsik ko man an iba sa mga gurang na

Kun sa siling rimorimo maharangon pa

Ta mga matitibay pa nanggad kumanta

Orog sa pagtugtog nin banduriya,gitara


Tigsik ko, ibang babaying gusto gumayon

Kaya dawa ano an ipiglalahid sa lalawgon

An masakit ta kun imbes magin madahom

Peke si panhaplas kaysa orog kuminanuson

댓글


bottom of page