top of page

TigsikTigsik ko ining nasyon tang Pilipinas

Tibaad mainaan na man an dimalas

Ta mababa na daa presyo kan bagas

Alagad pirang bulan pa kita mahalat


Tigsik ko pa an mga tawong hirilangon

Minaorog an hilang sa mga pig-iirinom

Na mga tabletas, kapsula na marahalon

Maggaga giraray nin mga dahon dahon


Tigsik ko ining abang init nin panahon

Kaya sa mga resort, matawo, masulong

Mabenta an malilipot na mga kakanon

Orog an biyong nagyeyelo nang inumon


Tigsik ko ngunyan ining bulan na Mayo

Mga piyesta, dulaan, panahon na gayo

An mga kakanon talagang pahinggusto

Maglikay sana ta kun mahayblad kamo


Tigsik ko man ining mga parakidula baga

Na sa mga bag may pampatos nang dara

Tanganing an pasharon sigurado na talaga

Pagpaaram sa kagharong ikusug- kusog pa

Bình luận


bottom of page