top of page

TigsikTigsik ko ining sa tuyang mga kakanon

Nakakaumay sa lawas kun nagugutom

An dapat, kakanon sa tamang panahon

Ta kun sala, hawak ta mismo rarauton


Tigsik ko an kadaklan sa mga magurang

Na kun nasa harayo an sa indang kaakian

Grabe an pagmundo asin man kahaditan

Kaya sa Mahal na Diyos pirmi nag-aarang


Tigsik ko man mga opisyal nin gobyerno

Magin sa lokal, nasyonal orog sa senado

Sige sanang durulak kaya nakakapastidyo

An mga nagtao nin mandato dismayado


Tigsik ko man an problema sa agrikultura

Kaya an mga gosi nagpaparadiit na sana

Ta piggigiribong subdivision an mga uma

Imbes araduhon, pagsemento iniinot pa


Tigsik ko pa an mga makuris na tugalsik

Pang- iikit sa WPS nakakaungis, makauyit

Darakulang barko ninda siging pansumpit

Mga barko kan Pinoy biyong rurupit-rupit

コメント


bottom of page