top of page

TigsikTigsik ko kun an sarong opisyal nin gobyerno

Sa paghona an mga dapat gibuhon dai nagibo

Mas marhay na tumagbang na sana sa pwesto

Masupog mananggad sa mga nagpapasweldo


Tigsik ko ini bagang panahon nin graradwaran

Kadaklan ogma ta magradwar na an kaakian

Makahihirak kun imbes mapaso an magurang

Alagad bako sa entablado kundi sa simbahan


Tigsik ko man an kinaugalian kaidto nanggayod

Kun mapakasal hinahalat an bulan na magbilog

Ngunyan bago an kasal tulak ngona pipabutog

Kadaklan pa kun butog na dinudulagan na logod


Tigsik ko an mga lalaking makaurag na marhay

Na kan mabagsik pa an buhay wala tuo an piday

Kan matigbak na sa agom man giraray na tunay

Sa gilid sana si mga aki sa mga kabit, sa sambay


Tigsik ko kun an mga nauuso na ngunyan baga

Ata may agom na, nakikipagrelasyon pa sa iba

Makasupog ta kun sa pagtakudan naglock daa

An magsasapo kan kasusupgan iyo an pamilya

Comentarios


bottom of page