top of page

TigsikTigsik ko an mga namamayo sa banwaan ta

Dai kita nag-aaram, spy na palan kan Tsina

Mga illegal na aktibidad nalaog na palan kita

Pinaturog kita sa pansitan kan mga komunista


Tigsik ko an iba sa satuyang mga awtoridad

Nasahutang imbwelto sa iligal na aktibidad

Milyones daang kwarta sa inda pighahanap

Na may koneksyon sa pagsakote nin drugs


Tigsik ko ining pastor na logod makahihirak

Aki nin Diyos piglalapag kan mga awtoridad

Mga kaso niya na daa mga pangmamanyak

Ibabalyo asin hahalion na sa sadiring syudad


Tigsik ko man, mga kahimanwa tang Pinoy

Habo sa pag-uma ta makaati daa an laboy

Hale kita sa laboy, mauli sa laboy mga Nonoy

Iyan an aramon sa Biblia sa istoyang suanoy


Tigsik ko an mga tawo na kan dati makukusog

Kun pigtataraman kan pamilya ta naaanggot

Alagad kan magkahilang na maisugon pa logod

Perwisyo sa nag-aataman dai pa magpakabuot

Comentarios


bottom of page