top of page

TigsikTigsik ko ining buhay ta digdi sa kinaban

Na temporaryo sana man asin sinublian

Kaya kun nagseselebrar kan kamundagan

Pasalamat na sana dawa daing ponsyonan


Tigsik ko ining mga tugalsik na makaurag

Rasyon para sa mga AFP ipig-apon sa dagat

An mga soldados maharaldat an mga tulak

Kaya paano pa sa mga singkit makakalapag


Tigsik ko an makauyit na nasyon kan Tsina

Sa ngunyan an mga singkit agresibo na baga

Sa WPS, naghahadi-hadian na sinda talaga

Gusto nang sadirihon an bako man sa inda


Tigsik ko an kadaklan baga sa mga pulitiko

Harayo pa an pirilian, siribot na an mga iniho

An mga promesa sa banwaan dai pa nagigibo

Liwat na mapromisa na sinda sa giraray iboto


Tigsik ko ining mga gurang na o mga guragod

Golpihon na an namamatean na makukulog

Dawa ano pang bolong ta nag-oorog pa logod

Masakit nang akuon na gurang na nanggayod

Comments


bottom of page