top of page

TigsikTigsik ko ining nag-uyam nang pandemya

Na sagkod ngunyan dai na natatapos pa

An mga kahimanwa baragol na sana baga

Kun ano an kaaabtan Diyos an bahala na


Tigsik ko an mga abang tatagas kan hutok

Sa kasuguan kan gobyerno habo magsunod

Minaruluwas na dai nin face mask na sulot

Pagpadagos kan corona virus dai natatakot


Tigsik ko an mga tawo na grabe an takot

Sa bakuna kontra virus, habo magpatudok

Dawa na libre pa habo nanggad magtubod

Ta kun iyo na daa an ikagadan ninda logod


Tigsik ko man an kadaklan sa mga nagtitios

Na garo dai tinatamaan kaining corona virus

Tubod ako, padangat talaga sinda nin Diyos

Ta habo na madagdagan pa, saindang pagtios


Tigsik ko ining sarong lalaking supot pa

Pigsusugutan kan agom ta potsulo daa

Alagad nakaapat nang aki sa agom niya

Kan magpaturi, si agom grabe an ogma


Comments


bottom of page